Historia RoduFotografie przedstawicieli rodu
Ród Jurowskich
Strona genealogiczna rodu Jurowskich herbu Przyjaciel
Fotografie przedstawicieli rodu
Wszystkie obrazy w tym albumie Następny obraz >>
Akt urodzenia Marii Leopoldy Chamskiej
Akt urodzenia Marii Leopoldy Chamskiej
05/02/2011 22:50:26
Akt urodzenia Marji Leopoldy Chamskiej urodzonej w 1840 roku. córki Tymoteusza Chamskiego (1800-1840) i Heleny z Jurowskich (1812-?)

Helena Chamska zd. Jurowska była córka Józefa Jurowskiego ( 1778 - 1858) urzędnika gubernii Płockiej  i Wiktorii z Winnickich (1781-1851).
Jej rodzice mieli jeszcze conajmniej jedną córkę Józefę Honoratę (ur. 1816), która wyszła za mąż za Karola Niedziałkowskiego. Ze związku Józefy i Karola urodziła się Wiktoria Niedziałkowska (1851-1914) nauczycielka, właścicielka zakładu żeńskiego we Lwowie.
Wszystkie obrazy w tym albumie Następny obraz >>


 
Historia RoduFotografie przedstawicieli rodu